pixelbar is currently

Regulations

This page is awaiting translation.

Algemeen

 • We hebben respect voor iedereen.
 • Het betreden van de space is volledig op eigen risico.
 • Ga respectvol om met elkaars spullen.
 • Slapen in de space is verboden.
 • Er mag geen vuur gebruikt worden in de space.
 • Het gebruik en verhandelen van drugs is niet toegestaan.
 • Ruim na gebruik je spullen en rommel netjes op zodra je hiermee klaar bent.
 • Spullen die niet opgeruimd worden zullen publiek beschikbaar gesteld worden.
 • Er mag niet in de space gerookt of gevaped worden.
 • Zonder toestemming van het bestuur mogen er geen aanpassingen gedaan worden aan de infrastructuur.
 • Handelingen die volgens de Nederlandse wet illegaal zijn zijn ook in de space illegaal.

Toegang

 • Uit veiligheidsoverwegingen wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht.
 • 24/7 toegang is beschikbaar voor leden die in het bezit zijn van een iButton.
 • Een iButton is verkrijgbaar na 2 maanden actief lidmaatschap op aanvraag bij het bestuur. voor deze iButton wordt €15,- gevraagd, de button koop je.
 • Een iButton is persoonlijk en niet overdraagbaar, in geval van verlies dien je het bestuur direct te informeren.
 • Een lid die een nieuw lid introduceert draagt de verantwoordelijkheid voor diens gedrag en is verplicht toe te zien dat ook hij/zij zich aan de regels houdt.
 • Een niet-lid mag nooit alleen achter gelaten worden in de space.

Bestuur

 • Stichting Pixelbar is niet aansprakelijk voor enig vorm van letsel, materiële en of immateriële schade.
 • Het bestuur behoudt zich het recht deze huisregels ten allen tijden aan te mogen passen.
 • Indien een lid een van deze huisregels overtreed, mag het bestuur per direct zijn lidmaatschap intrekken en/of toegang tot de space verbieden/ontzeggen.